Specjalsityczna Praktyka Lekarska
dr n. med. Wojciech Bijata
specjalista chirurgii dziecięcej
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

ul. A.Woryny 10
44-200 Rybnik (Zamysłów)
rejestracja tel. 603 113 775